Afbeelding
Foto: Bastiaan Miché

'Schitterend idee' of juist 'belachelijk'?

Vervolg van de voorpagina

'Heerlijk'. 'Geweldig'. 'Schitterend idee'. Maar ook 'Belachelijk' en 'Zeer slecht voor de bereikbaarheid'. Zomaar wat kreten op de Facebookpagina van deze krant na het bericht over het voorstel van de Klankbordgroep kleine spoorbomen om de in Hilversum beroemde en gevreesde overgang autovrij te maken.

Vrijdag presenteerde de klankbordgroep na een vergadering met onderzoeksbureau Movares het voorstel op de Facebookpagina Hilversum Oost buurtbelangen. Het standpunt is opvallend, omdat juist vanuit Oost velen vonden dat het centrum voor deze kant van het spoor goed bereikbaar moest blijven. Ook een meerderheid van de Hilversumse politiek vond dat.
Maar de laatste maanden was er veel gedoe over de mogelijke oplossing van het probleem 'kleine spoorbomen'. De favoriete oplossing KL26 van het college van burgemeester en wethouders stuit op veel weerstand vanuit de buurt. Het alternatief KL28 is volgens bewoners minder slecht, maar kent eveneens bezwaren.
En nu is daar opeens een nieuw advies. De belangrijkste afweging die de klankbordgroep daarbij maakte is veiligheid en woongenot + milieu boven bereikbaarheid per auto via de kleine spoorbomen. "De klankbordgroep staat met een meerderheid van stemmen (90%) achter deze beslissing."
Het enige lid binnen de klankbordgroep dat tegen stemde is Patrick Weening. Het autovrij maken van de kleine spoorbomen heeft volgens hem nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid van bijvoorbeeld de Kleine Driftbuurt. En natuurlijk kunnen mensen vanuit Oost met de fiets naar het centrum komen, maar niet iedereen - ouderen die slecht ter been zijn bijvoorbeeld - heeft die luxe, aldus Weening. Hij noemt het weliswaar democratische besluit van de klankbordgroep 'droevig' en geeft toe dat hij na afloop van die vergadering behoorlijk pissig was. "Ik snap het standpunt vanuit het perspectief van de Simon Stevinweg wel, maar om dan zo onze wijk af te sluiten, gaat te ver."

De Hilversumse politiek reageert verrast op het voorstel voor een autovrije spoorwegovergang. Veel fracties hadden immers in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aangegeven dat de kleine spoorbomen de komende jaren open moeten blijven voor autoverkeer en dat staat ook in het huidige coalitieakkoord. Collegepartij Hart voor Hilversum was één van die partijen, maar raadslid Michiel Eerenberg vindt uiteraard nu ook dat dit nieuwe voorstel serieus moet worden genomen. Of de optie haalbaar is, moet nog blijken. Dat heeft ook te maken met dat andere onderzoek dat nu gaande is over de verbinding tussen Oost en West. De uitkomsten daarvan zijn in oktober bekend.
GroenLinks-raadslid Frank Kool vindt een autovrije spoorwegovergang (uiteraard) een prima plan. Op de langere termijn is daar volgens hem ook geen ontkomen aan. "Het verstand komt met de jaren", reageert hij op de betogen van enkele jaren terug dat de overgang niet autovrij mag worden.
Ook VVD-raadslid Hidde Fennema ziet wel wat in het voorstel, al ziet hij ook wel tegenstrijdigheid met het betoog vanuit Oost voor een goede verbinding tussen beide kanten van het spoor. Toch denkt ook de liberaal dat een autovrije spoorwegovergang op termijn onvermijdelijk is.