Wethouder Wimar Jaeger.
Wethouder Wimar Jaeger. Foto: Bastiaan Miché

Eindoordeel onderzoek Jaeger laat langer op zich wachten

HILVERSUM Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Dat is voordat het integriteitsonderzoek naar wethouder Wimar Jaeger begon steevast gezegd. Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft langer nodig om tot een eindoordeel te komen. Pas na het zomerreces is het rapport klaar, zo merkt het presidium op.

Dat was eind vorige week de mededeling van Jan Slingerland (Hart voor Hilversum) en Olaf Streutker (CDA), de vertegenwoordigers van het presidium (het orgaan waar alle fractievoorzitters in zitten). De onderzoekers hebben inmiddels documenten opgevraagd en bestudeerd en een aantal gesprekken gevoerd. De gespreksverslagen worden aan betrokkenen voorgelegd voor een akkoord. Er zijn ook aanvullende vragen gesteld aan de ambtelijke organisatie en aan de betrokken wethouder. Deze handelingen hebben meer tijd gevergd dan voorzien en de onderzoekers hebben aangegeven dat het daarom niet lukt het onderzoek op tijd af te ronden, zo melden zij.

Op donderdag 11 april publiceerde deze krant, na lang onderzoek, dat de wethouder van Media, Cultuur, Evenementen en in de vorige collegeperiode ook nog Financiën sinds maart 2017 een nevenfunctie heeft bij Dutch Media Foundation (DMF). Jaeger is als secretaris van deze stichting lid van een uitvoerend orgaan. DMF verzorgde tot voor kort drie grote media-evenementen in Hilversum. Dan gaat het om Dudok in Concert, de Open Studio dagen en de Dutch Media Week (DMW). Door deze krant is achterhaald dat DMF in 2017 en 2018 zo'n 520.092 euro aan subsidie heeft ontvangen. Als een van de negen leden van de raad van advies van Stadsfonds Hilversum mocht hij ook nog advies geven aan het bestuur van dit orgaan of zij deze Hilversumbrede activiteiten wel of niet moesten financieren.

Dat hij daarmee zijn eigen 'feestjes' zou financieren, werpt hij verre van zich, zo verklaarde hij in De Gooi en Eembode van 11 april. Een paar weken later heeft het presidium besloten de zaak te laten onderzoeken. Daar lagen ook twee integriteitsmeldingen aan ten grondslag. SP-fractievoorzitter Bianca Verweij had al bij burgemeester Pieter Broertjes en een andere functionaris melding gemaakt van mogelijke integriteitsschending. Omdat het lang boven de markt hing of er nu wel of geen melding was gemaakt, dienden 22 Hilversummers maandag 15 april ook een melding in.

Naast de mogelijke belangenverstrengeling doet BING ook onderzoek naar meerdere niet-vermelde nevenfuncties van Jaeger. Zo was niet alleen de bijbaan bij DMF niet bekend, maar kwamen er zeker nog vier aan het licht die niet waren opgegeven. Zolang het onderzoek loopt, doet het presidium geen verdere uitspraken over deze zaak. Dat duurt zeker tot na het zomerreces.