Ook praten in Haarlem over snelfietspaden

HILVERSUM Als wethouder Annette Wolthers (Verkeer) toch aan tafel zit met gedeputeerde Tekin Adnan om te praten over het geluidsscherm langs de A27 dan kan de Democrate meteen een ander verkeersonderwerp aansnijden. De raad heeft haar de opdracht gegeven om ook te praten over snelfietspaden.

Vorige week heeft Wolthers een brief verstuurd naar Haarlem met de vraag of zij met de PvdA-gedeputeerde kan praten over cofinanciering van een geluidswal langs de onlangs verbrede snelweg. Bewoners van de West-Indische buurt willen gecompenseerd worden nu zij meer geluids- en fijnstofoverlast ervaren.

Tijdens de raadsvergadering van vorige week woensdag nam de meerderheid (25 voor, 9 tegen) van de raad de motie 'In gesprek met de provincie over snelfietspaden Gooi en Vechtstreek' aan. In Haarlem is een subsidiepot beschikbaar van 6 miljoen euro. Als de regio een deel van deze middelen kan krijgen, betekent dat verbetering van de bereikbaarheid; tevens een duurzame oplossing, zo gaf GroenLinks-raadslid Frank Kool aan. Wolthers zei dat een collega-wethouder uit de regio dit gesprek voert met de provincie. De motie was volgens haar overbodig, omdat deze actie sowieso al gedaan zou worden.


Nieuwe topman bij Tomingroep

HILVERSUM Tomingroep heeft een nieuwe (interim) algemeen directeur. Ivo Korte (57) is per 1 juli de opvolger van de inmiddels vertrokken Frank Oskamp.

Korte werkt sinds 2001 als (interim-)directeur en adviseur voor bedrijven op het gebied van sociale werkvoorziening en arbeidsontwikkeling. Het is de bedoeling dat hij tot eind dit jaar bij Tomingroep blijft en daarna wordt opgevolgd door een vaste algemeen directeur.
Begin juni maakte de raad van commissarissen van Tomingroep BV bekend dat Oskamp per 1 juli 2019 zijn functie als bestuurder en algemeen directeur van Tomingroep BV zou neerleggen. Er zou namelijk een verschil van inzicht zijn ontstaan over de wijze waarop de strategie voor de doorontwikkeling van Tomingroep tot sociale onderneming dient te worden geïmplementeerd. Verdere uitleg wil Tomingroep niet geven.