Volgens D66'er Jaarsma haalt de wethouder trucs uit om de Kadernota sluitend te krijgen.
Volgens D66'er Jaarsma haalt de wethouder trucs uit om de Kadernota sluitend te krijgen. Foto: Bastiaan Miché

'U begroot te optimistisch, dat kan alleen maar fout gaan'

HILVERSUM Te vaag. Weinig concreet. Gegoochel. Het zijn een paar gebezigde kwalificaties over de Kadernota 2019. De zorgen over de financiële situatie van de gemeente zijn groot bij de raad. Ondanks de harde bewoordingen en de geplaatste vraagtekens is de Kadernota door een grote meerderheid aangenomen.

Meer financiële veiligheid en zekerheid inbouwen of, zoals D66-raadslid Hein Jaarsma het verwoordde: "Werken aan de houdbaarheid van de begroting." Want volgens de Democraten is de richting van de Kadernota de opmaat naar de begroting die in november aan de orde komt, maar plaatst zij serieuze twijfels bij de voorgestelde dekking op sommige terreinen.
En zo waren er wel meer bedenkingen. Op papier mag de Kadernota dan wel sluitend zijn, maar dat is met het nodige kunst- en vliegwerk gebeurd door het college van burgemeester en wethouders. Later in de vergadering zei Jaarsma tegen wethouder Karin Walters van Financiën dat zij de nodige trucs heeft uitgehaald om tot een sluitend geheel te komen. "U begroot te optimistisch. Dat kan alleen maar fout gaan", waren de woorden van Aafke Vreugdenhil, fractievoorzitter van de ChristenUnie.
PvdA-fractievoorzitter Femke van Drooge wilde eveneens dat B en W maatregelen nemen voor een betere dekking. Al tijdens de commissievergadering liet zij weten dat de structureel stijgende vraag in de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) grote zorgen baart. De lasten stijgen al twee jaar met 10 procent en het geld uit Den Haag wordt minder. Als er niets verandert, gaat dat in 2020 en 2021 leiden tot een overschrijding van respectievelijk 6 en 8 miljoen euro.
Met meerdere moties werd geprobeerd de financiële zaak bij te sturen, al liet Walters weten dat Hilversum er financieel goed voor staat. Dat had zij vlak voor de vergadering nog een keer dubbel gecheckt bij de accountant. Hoewel de jaarrekening nog financiële minnen liet zien, zijn de Kadernota en de begroting sluitend. Structureel zelfs. Ze snapte de zorgen van de raad. "We leven in een wiebelige wereld op dit moment omdat de meeste veranderingen komen door wat wij van het Rijk krijgen", zei de wethouder. "We zijn steeds afhankelijker van het geld dat we krijgen van het Rijk. Dat gaat om zo'n 60 procent. Die gelden schommelen nogal, ook op het gebied van het sociaal domein. Daarom is het belangrijk dat we prudent en bestendig beleid voeren. Het is realistisch ramen en dat doen we ook."
Met die uitleg ging de meerderheid van de raad akkoord. Alleen de SP en de PvdA zeiden 'nee' tegen de Kadernota. In de tussentijd wordt van Walters verwacht dat zij aan de slag gaat. "U krijgt het voordeel van de twijfel, maar ik hoop wel dat u een beter verhaal neerzet bij de begroting", aldus Vreugdenhil.