Interventiecardioloog Karin Arkenbout geeft tekst en uitleg aan een patiënt.
Interventiecardioloog Karin Arkenbout geeft tekst en uitleg aan een patiënt. Foto: Tergooi

Primeur: Tergooi start proef telemonitoring hartpatiënten

Zorg

HILVERSUM - Als eerste ziekenhuis in Nederland start Tergooi deze maand met telemonitoring van hartpatiënten via het Benefit-programma. Met speciale meetapparatuur voeren in eerste instantie honderd patiënten thuis zelf metingen uit die ze online invullen, zodat de cardiologen hun gezondheidsontwikkeling op afstand kunnen volgen en beoordelen.

Deze digitale methode moet de service naar patiënten vergroten en het ziekenhuis in staat stellen efficiëntere en betere zorg te verlenen. Bovendien worden patiënten extra geprikkeld om er een gezonde(re) leefstijl op na te houden.

Met een zogenaamde 'activity tracker' worden de hartslag en bewegingen van de patiënt geregistreerd en gekoppeld aan het online gezondheidsportaal Vital10. De patiënt vult zelf regelmatig metingen in van bijvoorbeeld bloeddruk, gewicht en buikomvang. Zodra waarden afwijken, krijgen specialisten een melding en wordt er contact opgenomen.

Naast artsen en verpleegkundigen worden ook fysiotherapeuten, leefstijlspecialisten en diëtisten ingezet om patiënten te begeleiden en adviseren. Via het gezondheidsportaal hebben patiënten inzicht in hun dossier en kunnen zij direct contact opnemen met een gespecialiseerd verpleegkundige.

De methode van telemonitoring is onderdeel van het Benefit-programma. Dit loyaliteitsprogramma is een aanpak die is ontwikkeld door de Universiteit Leiden, het LUMC en Vital10. Een aantal ziekenhuizen, huisartsencoöperaties, universiteiten en bedrijven werkt hierbij samen om patiënten te helpen hun leefstijl structureel te verbeteren: voldoende beweging, stoppen met roken, gezond eten en drinken, tijdige inname van medicatie en een goede omgang met stress.

Interventiecardioloog van Tergooi Karin Arkenbout: "Door de individuele leefstijl coaching die dit programma biedt, zijn patiënten minder snel geneigd om terug te vallen in hun oude (slechte) gewoonten. Ik ben dan ook blij met nu met het programma kunnen starten en verwacht er veel van."

Een belangrijk onderdeel van het programma is het beloningssysteem dat eraan is gekoppeld en dat patiënten een extra stimulans moet geven om gezond te blijven leven. Patiënten verdienen bonuspunten als ze 'gezonde keuzes' maken: naar de sportschool, of een online cursus volgen.

Deze bonuspunten kunnen ze inwisselen voor kortingen bij sportscholen, (web)winkels en musea. Prof.dr. Andrea Evers, projectleider van Universiteit Leiden: "Door gezond gedrag te belonen en positief te stimuleren, wordt het makkelijker voor patiënten om aan hun leefstijl te werken en dit op de lange termijn vol te houden."

Het Benefit-programma wordt ondersteund door de Nederlandse Hartstichting. Marina Senten, hoofd Allianties, Wetenschap en Innovatie van de Hartstichting: "Wij willen dat hart-en vaatpatiënten de meest effectieve behandeling krijgen. Zodat iedereen het maximale uit het leven kan halen. Hiervoor is het belangrijk dat patiënten gezond leven en tijdig hun medicatie nemen. En dat ook lang volhouden, zodat ze erger of herhaling voorkomen. Onze achterban wil dat wij onderzoek naar innovatieve methoden stimuleren, Benefit is daar een mooi voorbeeld van."

De proef is een belangrijke, concrete stap in het streven van Tergooi om met innovaties de zorg efficiënt en toekomstbestendig te organiseren, waarbij de service naar de patiënt centraal staat. Arkenbout: "Wij willen met dit vernieuwend initiatief een belangrijke bijdrage leveren om de organisatie van en toegang tot de zorg te verbeteren. Als de proef succesvol is, willen we volgend jaar het programma aanbieden aan al onze hartpatiënten."

Uit de krant