In februari verklaarden drie buurtverenigingen uit Oost Hilversum voor de rechter te slepen, omdat naar hun beleving de gemeente zich niet houdt aan gemaakte afspraken, ondertekende convenanten, strenger beleid en niet handhaaft als woningen alsnog il...

Dat de bewoners de stap naar de rechter hebben ondernomen, hebben de politieke fracties vernomen uit de media of van de bewoners zelf als de fracties contact met hen hebben opgenomen. Vanuit het college blijft het stil. In de drie weken geleden gepresenteerde halfjaarrapportage 2de helft 2019 bezwaren en klachten lezen de socialisten eveneens niets terug over de klachten die er - al...