Brief over geluidsscherm A27 al verzonden naar gedeputeerde
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto : Max Miché

Brief over geluidsscherm A27 al verzonden naar gedeputeerde

HILVERSUM - Wethouder Annette Wolthers heeft gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) een uitnodiging gestuurd om opnieuw te gaan praten over de mogelijke financiering van een geluidsscherm langs de A27. Maandag heeft zij de sociaaldemocraat een brief geschreven.

Al eerder klopte de gemeente aan bij de provincie Noord-Holland met de vraag of ze in Haarlem bereid zijn mee te betalen aan een scherm, dat de West-Indische buurt zo graag ziet komen na de verbreding van de A27 én het verleggen van afslag 33. In april 2018 verkocht diezelfde Tekin nog nee. Want net zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat redeneert wordt die norm hier niet overschreden.

Acute problemen
Het nieuwe provinciale coalitieakkoord zet de deur op een kier. D66, VVD, GroenLinks en de PvdA hebben hierin opgenomen dat het Rijk de taak heeft voldoende geluidwerende maatregelen te nemen rond Rijkswegen en dat zij in uitzonderlijke gevallen bereid is met partners acute problemen op te lossen en daar ook middelen voor beschikbaar wil stellen.

Motie
Dik anderhalf week terug kondigde VVD-raadslid Hidde Fennema, na het lezen van deze passage in het akkoord, aan met een motie te komen waarin hij het college de opdracht geeft weer het gesprek met de bestuurders aan te gaan. Daar heeft Wolthers niet op gewacht. Zij is zelf in de pen geklommen richting gedeputeerde Tekin.

Gestopt onderzoek
Twee weken geleden kondigde de gemeente aan dat zij stopt met het onderzoek naar de kosten van een scherm langs de A27. Arcadis is in die materie gedoken en geconstateerd dat een geluidswal 3 tot 4,8 miljoen euro moet kosten. Wie is bereid de rekening op te pakken of te delen? Dat is de vraag dei sinds 2017 voorligt toen de bewoners van deze Hilversumse buurt van zich lieten horen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>