College: 'Geen sprake van toenemende rattenoverlast in Hilversum'

  Natuur en Milieu

HILVERSUM - Er lijkt geen sprake te zijn van een toenemende rattenoverlast in Hilversum. Het aantal meldingen van rattenoverlast was in 2019 namelijk aanzienlijk lager dan het jaar ervoor: zestig tegenover tachtig.

Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van de ChristenUnie. De oppositiepartij luidde eind vorig jaar de noodklok over het rattenprobleem dat zou ontstaan door slechte en verouderde riolering, zwerfvuil en slordigheid van inwoners wat betreft het laten slingeren van afval. 

Het college stelt in de beantwoording dat de rattenproblematiek zeer zeker de aandacht heeft, echter is er niet het beeld dat de problematiek toeneemt. Zo nam het aantal meldingen in 2018 ten opzichte van een jaar eerder toe van 65 naar 80, maar waren dat er in 2019 'slechts' 60. "Uit onderzoek van het RIVM is overigens gebleken dat het bestrijden van ratten met gif of met andere middelen een tijdelijk karakter heeft", schrijft het college. "De populatie herstelt zich over het algemeen snel indien er niets aan de werkelijke bron wordt gedaan."

Preventieve werking
Omdat afval - in de vorm van voedselresten - de werkelijke bron zou zijn van alle rattenellende, is het RIVM-advies vooral om in te zetten op preventie en beheersing van de rattenpopulatie. Het college ziet verder geen reden om het huidige beleid - het aanleggen en onderhouden van het riool op basis van het Gemeentelijke Riolerings Plan - te wijzigen. "Wij hebben als college de opdracht om voor een goed riool te zorgen. Hier gaat een preventieve werking vanuit. Ook zijn wij als gemeente in het kader van preventie actief in het bestrijden van zwerfafval. De BOA’s en de gemeentelijke wijkteams hebben grote aandacht voor de rattenproblematiek."

Burgers kunnen rattenoverlast melden via DigID. Volgens de ChristenUnie werkt dat echter drempelverhogend, omdat eigenaren die zich melden het risico zouden lopen dat zij zelf het probleem moeten oplossen ook de kosten zelf moeten dokken. Het college is het daar niet mee eens. Met DigID is het juist eenvoudiger om zaken te melden. De melder krijgt bovendien een terugkoppeling van de afhandeling. En wie geen DigID wil gebruiken, kan anoniem een melding doen. 

Vaardigheden
Als het gaat om de vraag wie de verantwoordelijkheid neemt, gaat het college ervan uit dat huiseigenaren zelf zorgdragen voor een goede huisaansluiting. Huiseigenaren hoeven heus niet alle kennis op het gebied van onderhoud van riolering in huis te hebben. "Wij verwachten wel van huiseigenaren dat, indien zij niet zelf over die vaardigheden beschikken, zij te rade gaan in hun omgeving", aldus het college. "Bij het hebben van een eigen woning hoort ook dat je kosten maakt voor het onderhoud en behoud van de woning en de benodigde kennis eventueel inhuurt. In zeer uitzonderlijke gevallen hebben wij als gemeentelijke overheid de taak om in te grijpen via onze afdeling bouw en woningtoezicht."

Meer berichten