Het multidisciplinaire geriatrieteam.
Het multidisciplinaire geriatrieteam. Foto: Tergooi MC

Tergooi MC: ‘Betere acute ouderenzorg met geriatrieteam op spoedeisende hulp’

Zorg

HILVERSUM - De acute zorg in Tergooi MC voor kwetsbare ouderen is sterk verbeterd. Dat meldt het ziekenhuis nu een multidisciplinair geriatrieteam (GEM) standaard betrokken is bij de behandeling van ouderen op de spoedeisende hulp. 

Deze maand is deze aanpak, nadat een pilot in mei 2020 van start ging, onderdeel geworden van de reguliere zorg. Het team werkt onder meer nauw samen met de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg in de regio Gooi en Vechtstreek. “Een uniek concept dat over specialismen en, letterlijk, over muren heen is geïmplementeerd”, aldus het ziekenhuis.

Het team werkt onder meer nauw samen met de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) in de regio Gooi en Vechtstreek. De ontwikkeling van dit zorgpad was onderdeel van het meerjarig programma Zorg Dichterbij dat is opgezet in samenwerking met Zilveren Kruis.

Sinds mei 2020 worden alle patiënten van 70 jaar en ouder die op de Spoedeisende Hulp (SEH) van Tergooi MC binnenkomen, gescreend op kwetsbaarheid. Doel hiervan is om de oorzaak van het SEH-bezoek beter te onderzoeken en daarop te anticiperen. Als er sprake is van kwetsbaarheid wordt het Geriatric Emergency Medicine-team (GEM-team) betrokken bij de behandeling. Dit multidisciplinaire team bestaat uit een Verpleegkundig Specialist of a(n)ios Geriatrie, SEH-verpleegkundige, apotheker en apothekersmedewerker, transferverpleegkundige en een geriater. 

De directe samenwerking van deze verschillende specialismen moet leiden tot zorg die (nog) beter aansluit op de behoefte van de patiënt. Door toegespitste diagnostiek, zinvolle interventies gericht op kwaliteit van leven en snelle doorplaatsing naar de juiste zorg. Wanneer klinische opname niet nodig is, maar naar huis gaan ook niet haalbaar blijkt, zet het GEM-team zich in om een (tijdelijke) plaats in een zorginstelling of hospice te regelen, of wordt er thuiszorg geregeld. 

Win-win
Ook zijn hulpmiddelen beschikbaar waarmee iemand zich thuis zelfstandig kan redden.“Kwetsbare ouderen ‘verstoppen’ de SEH. Daar kan je over klagen óf je past je zorgpaden zodanig aan dat je zowel kwalitatief betere als efficiëntere zorg kunt bieden”, aldus geriater Annemarieke de Jonghe. “Win-win dus. Wij vonden het hoog tijd om dat te gaan doen.” 

In Tergooi MC leidt de inzet van het GEM-team tot minder opnames. Het team zorgt ervoor dat patiënten (sneller) worden overgeplaatst van de SEH naar een zorginstelling in de regio voor herstel en revalidatie, of het team regelt zorg thuis, aldus De Jonghe. “Ook zien we dat kwetsbare ouderen minder vaak en minder snel terugkomen op de SEH en dat ze gemiddeld korter in ons ziekenhuis liggen”. Hiermee is het GEM-zorgpad volgens haar hét voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek: het leidt tot een verbetering van de kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en effectiviteit van de acute zorg voor ouderen.

De bedenkers van dit concept zijn De Jonghe en Vera Hogervorst, verpleegkundig specialist Geriatrie en promovenda acute ouderenzorg. In een paar jaar tijd hebben zij het zorgpad in Tergooi MC neergezet. Ze deelden hun kennis via een webinar en een online symposium. Hiermee enthousiasmeren ze andere ziekenhuizen om een dergelijk concept neer te zetten en dat wordt inmiddels ook gedaan. 

Erg te spreken
“Dat is ontzettend leuk”, aldus Hogervorst, “maar het is vooral heel goed voor deze specifieke patiëntengroep, want met een GEM-team op de SEH lever je echt betere zorg. Omdat wij heel nauw samenwerken met de hoofdbehandelaar is de kwetsbare oudere snel en goed in beeld. Hierbij nemen we niet alleen alle relevante somatische, psychische, functionele en sociale problemen mee, maar ook de behandelvoorkeuren van de patiënt. Patiënten en mantelzorgers zijn erg te spreken over deze zorg. Ze vinden het fijn dat er meer aandacht is voor de hele mens, beter betrokken te worden bij keuzes over de behandeling en betere instructies voor thuis te krijgen. Daar doen we het voor.”

Ook SEH-verpleegkundige Marjon Rowald ziet uit ervaring een duidelijke meerwaarde van het GEM-team. “Mijn moeder kwam na een val op de spoedeisende hulp terecht. Omdat ze positief werd gescreend op kwetsbaarheid, was het GEM-team snel in beeld. Zij keken verder dan de val en de pijnlijke heup en constateerden dat ze een urineweginfectie had. Voor de val waren we al bezig met een opname-indicatie voor een verpleeghuis en dat werd door de inzet van het team versneld. Dat was een opluchting, want eigenlijk ging het al niet meer thuis en anders was ze mogelijk weer naar huis gestuurd met alle gevolgen van dien.”

Uit de krant

Voorproefje Gooi en Eembode Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief