Wimar Jaeger.
Wimar Jaeger. (Foto: Bastiaan Miché)

Jaeger accepteert nieuwe nevenfunctie

  Politiek

HILVERSUM - Ondanks de ontstane commotie én de artikel 41-vragen van de SP heeft wethouder Wimar Jaeger het voorzitterschap van de Vereniging Science Centres (VSC) geaccepteerd. 

Afgelopen vrijdag deelde de wethouder zelf een tweet, waarin hij geïntroduceerd wordt als de nieuwe preses van deze club; de sectororganisatie van wetenschapsmusea en sciencecenters in Nederland, waaronder Naturalis, Museon, Space Expo en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. 

Website
In een brief stelde de D66-wethouder de raad keurig op woensdag 30 oktober op de hoogte van het voornemen om deze nieuwe nevenfunctie te aanvaarden. Inmiddels staat deze ook bij zijn lijstje van niet-ambtsgebonden nevenfuncties.

Belangenverstrengeling?
Toch heeft de hele gang van zaken het nodige stof doen opwaaien. Zo is lang niet iedereen gelukkig met de timing. In september sprak de raad lang en hevig met de wethouder over zijn veelbesproken nevenfunctie van secretaris bij de Dutch Media Foundation - staat ook nog altijd bij zijn nevenfuncties. Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) deed op verzoek van het Hilversumse presidium een feitenonderzoek naar deze functie: was dit wel of geen belangenverstrengeling? 

Conclusies
Doordat Beeld en Geluid een van de aangesloten musea is bij VSC is de link gelegd met John Leek. Deze is betrokken bij het Nederlands Instituut, maar bijvoorbeeld ook bij Hilversum Media Campus (HMC), waar de gemeente een subsidierelatie mee heeft. Gezien de conclusies van BING dat er rond de Dutch Media Week meerdere gesubsidieerde clubs zijn waar Jaeger bij betrokken was, waaronder de HMC, leek er ook een luchtje te zitten aan deze bijbaan.

Uitspraken
Naast de timing zijn het ook uitspraken geweest van Jaeger die bij sommige fracties in het verkeerde keelgat schoten. Zo heeft de bestuurder verklaard dat dit voorzitterschap voordelig kan zijn voor Hilversum, ook al hebben de VSC en de gemeente geen relatie.

Onbeantwoord
Dit alles was voor de SP reden genoeg om artikel 41-vragen te stellen over deze nevenfunctie. De oppositiepartij wacht nog op antwoord. In de tussentijd heeft Jaeger ja gezegd tegen het VSC-voorzitterschap.

Broertjes
Met het aanvaarden van deze nieuwe nevenfunctie (niet-ambtsgebonden) staat de teller van Jaeger op veertien. Alleen burgemeester Pieter Broertjes heeft er meer van het huidige college. De burgervader telt achttien bijbanen.


Meer berichten